امروز : ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

گروهی از کاوگشران به جزیره ای مرموز واقع در اقیانوس آرام سفر میکنند و در آنجا به دام یک گوریل عظیم الجثه می افتند…

۰ دیدگاه