امروز : ۱۷ آذر ۱۳۹۸

Brightburn (2019)

پسری از سیاره‌ای دیگر بر روی زمین فرود می‌آید اما به جای این‌که تبدیل به قهرمانی برای بشر شود، شخصی بسیار شرورتر از آب در می‌آید…

۱ دیدگاه