امروز : ۱۸ تیر ۱۳۹۹

Cleo from 5 to 7 (1962)

کلئو خواننده فرانسوی در یک بعدازظهر تابستانی می ترسد تا نتایج آزمایشش را از پزشک بگیرد ، چون باور دارد که سرطان گرفته است . در این بین سربازی تلاش می کند در روز مرخصی اش باب گفتگو را با کلئو باز کند

۰ دیدگاه