امروز : ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

Human (2015) با تحلیل دکتر شیری

انسان مستندی است از یارن آرتوس-برتاند که در سال ۲۰۱۵ عرضه شد.این کارگردان مستند خانه را نیز در سال ۲۰۰۹ ساخته است.

۰ دیدگاه