امروز : ۲ شهریور ۱۳۹۸

Kill Bill: Vol. 1 (2003)

عروس و داماد و مهمانان یک مراسم عروسی مختصر هنگام تمرین مراسم هدف تیراندازی گروهی مسلح قرار می گیرند. عروس تنها زنده می ماند و کتک می خورد و تحقیر می شود. درست در لحظه ای که عروس به بیل (سردسته) می گوید حاملهٔ بچهٔ اوست، بیل به سرش شلیک می کند.

۶ دیدگاه