امروز : ۲ شهریور ۱۳۹۸

Lucy

لوسی دختری است که در تایوان زندگی می کند و دلال مواد مخدر است.
او ناخواسته موادی را وارد سیستم بدنش می کند که او را به یک فرا انسان تغییر می دهد.
او دید چشمی قوی به دست می آورد و قادر می شود با ذهنش اجسام را حرکت دهد و دردی هم حس نمی کند
 

 

۰ دیدگاه