امروز : ۱ اسفند ۱۳۹۷

On Body and Soul (2017)

داستان در مورد “اندرو” و ماریا” است که هر دو در یک کشتارگاه کار میکنند و آنها تصمیم می گیرند که در یک جنگل زندگی رویایی خود را داشته باشند اما سرنوشت روی دیگر خود را نشان می دهد و…

۰ دیدگاه