امروز : ۲۸ تیر ۱۳۹۷

Sing تهران دابشو

کوآلایی به نام باستر بهترین دوستش را به استخدام خودش در می آورد تا با کمک وی کسب و کار تئاترش را از طریق میزبانی یک مسابقه ی آوازخوانی رونق بخشد و…

۰ دیدگاه