امروز : ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

Snatch. (2000)

” فرانکی چهار انگشتی ” به همراه سه نفر دیگر از یک جواهر فروشی یهودی دزدی می کنند. در میان جواهرات دزدیده شده، یک قطعه الماس ٨٦ قیراطی نیز وجود دارد. فرانکی قصد دارد آن را به ” پسر عمو آوی ” ، دلالی نیویورکی بفروشد….
 

 

۰ دیدگاه