۶ شنبه

Mary Poppins Returns (2018)

۶ شنبه
۷ یکشنبه

Phantom Thread (2017)

۷ یکشنبه

incident in a ghost land(2018)

۸ دوشنبه
۸ دوشنبه

Princess Mononoke (1997)

۹ سه شنبه

Loving Vincent (2017)

۹ سه شنبه

Shutter Island (2010)

۱۰ چهارشنبه

Léon: The Professional (1994)

۱۰ چهارشنبه
۱۱ پنج شنبه
۱۱ پنج شنبه

Annabelle Comes Home (2019)

۱۲ جمعه

Child’s Play (2019)

۱۲ جمعه

Spider-Man: Far from Home (2019)