امروز : ۱۸ تیر ۱۳۹۹

Amélie (2001)

داستان زندگی املی در این فیلم از پیش از تولدش به نمایش گذاشته می‌شود یعنی با نمایش پروسه لقاح و پس از آن تشکیل یک جنین تا تولد امیلی. پدر و مادر املی دچار نوروزه هستند و حتی او را در آغوش نمی گیرند. او با همین تنهایی بزرگ می‌شود و خانه را ترک می‌کند و به پاریس می رود .املی یک دختر جوان تنهاست. نه فقیر است نه ثروتمند نه زشت است نه زیباست، معمولی است. با یک خانهٔ معمولی و یک شغل معمولی یعنی کار در یک کافه. زندگی اش آرام و کسالت بار از کنارش می گذرد با این حال او خوشحال و مسرور است. هر چه باید تجربه کرده ولی لذتی نبرده. املی همچنان طالب تنهایی است او خود را با سوالات احمقانه سرگرم می‌کند تا اینکه اتفاقی رخ می دهد که زندگی املی را دچار دگرگونی می کند: مرگ بانو

۱۷ دیدگاه