امروز : ۲۵ مهر ۱۳۹۸

Captive State (2019)

داستان فیلم یک دهه پس از تصرف زمین توسط نیروهای فرازمینی رخ می دهد و داستان طرفین منازعه در این وضعیت را به تصویر می کشد …

۲ دیدگاه