امروز : ۳۰ دی ۱۳۹۸

Django Unchained (2012)

جنگو برده سیاهپوستی است که در یک شب توسط دکتر شولتز در یک شب از بند آزاد می شود . شولتز به او قول می دهد که اگر به او در یافتن چند قاتل که جنگو می شناسد کمک کند او را آزاد کرده و در یافتن و آزاد کردن همسرش نیز به او کمک کند

۱۰ دیدگاه