امروز : ۷ اسفند ۱۳۹۸

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

 

بعد از اینکه عمه مارج وارد خانهٔ خالهٔ هری پاتر می‌شود با هری درگیری پیدا می‌کند

و هری ناخواسته باعث اتفاق ناخوش‌آیندی می‌شود: عمه مارج باد شده و مانند بادکنکی

به هوا می‌رود . هری از خانه فرار می‌کند و منتظر اظهارنامه وزارت جادو می‌شود

زیرا انجام جادو برای افراد زیر هفده سال ممنوع است و هری فقط ۱۳ سال سن دارد.

اما او سرانجام می‌فهمد که سیریوس بلک کسی بوده که پدر و مادرش را به ولدمورت

فروخته و اکنون از زندان فرار کرده و حالا دنبال اوست و به همین دلیل وزارت برای

او حکم اخراج نمی‌فرستد تا بتواند در مدرسه هاگوارتز در امان باشد

 

 

۱ دیدگاه