امروز : ۸ بهمن ۱۳۹۹

Hush (2016)

زنی ناشنوا، گرفتار قاتلی می‌شود که در بیرون از خانه‌ی جنگلی برای او کمین کرده است. اکنون او باید بیشتر به فکر زنده ماندن باشد تا فرار!

۲ دیدگاه