امروز : ۳۰ دی ۱۳۹۸

Hush (2016)

زنی ناشنوا، گرفتار قاتلی می‌شود که در بیرون از خانه‌ی جنگلی برای او کمین کرده است. اکنون او باید بیشتر به فکر زنده ماندن باشد تا فرار!

۲ دیدگاه