امروز : ۹ فروردین ۱۳۹۹

Joker (2019)

جوکر، این فیلم داستان آرتور فلک را روایت میکند که دلقک یک سیرک و یک کمدین شکست خورده است و اتفاقاتی باعت میشود که او تبدیل به آدمی بی رحم و ترسناک شود و…

۸ دیدگاه