امروز : ۲۸ دی ۱۳۹۸

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

اسپایدرمن: ورود به اسپایدر-وِرس در مورد مایلز مورالس، اسپایدرمن نوجوانی است که به وجود چند مردعنکبوتی در دنیای خود پی میبرد و …

۰ دیدگاه