امروز : ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

The Lion King (2019)

سیمبا نام شیر جوان داستان است که خود را مقصر مرگ پدرش می داند . او آینده بزرگی را در پیش دارد که تلاشش خارج شدن از مسئولیت پادشاهی است که …

۴ دیدگاه